Monday, September 8, 2008

BAHASA MELAYU 4KE7

MENULIS KARANGAN JENIS CERAMAH

Pelajar kelas 4KE7 berpeluang menonton VCD tentang langkah-langkah memperkasakan sektor pertanian di Malaysia. Mereka perlu mencari isi-isi utama dan membina rangka karangan. Selepas itu mereka perlu menulis karangan jenis ceramah di dalam buku karangan.

No comments: